Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2015. június 8-i tanácsülése

– a Szekszárdi Járásbíróság 12.Bpk.18/2014/5. számú végzése, valamint a Szekszárdi Törvényszék 5.Bpkf.72/2014/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (rágalmazás vétsége) (IV/1598/2014.)

– a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.M.183/2014/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata) (IV/1527/2014.)

– a Kúria Kfv.III.37.093/2014/3. számú ítéletének alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (erdőgazdálkodási előhaszonbérleti jog érvényesítése) (IV/506/2015.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 5.Kpk.46.118/2013/7. számú végzésével összefüggő alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (gyülekezési jog korlátozása) (IV/15/2014)

– az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 24/C. és 24/D. §-ai elleni bírói indítvány vizsgálata (adóregisztrációs eljárás) (III/660/2015)