Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2015. június 30-i tanácsülése

– a Kaposvári Törvényszék 1.Pf.21.353/2014/2. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (megbízási szerződés feltűnő értékaránytalansága) (IV/403/2015.)

– az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 30. § (4) bekezdése és a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. tv. 5. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/776/2014.)

– a Fővárosi Törvényszék 43.Pf.634.260/2014/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végrendelet érvényessége – haszonélvezeti jog) (IV/2379/2014.)

– a Miskolci Törvényszék 2.Pf.21.268/2014/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (parkolási díj megfizetése) (IV/422/2015.)

– az egyes gazdasági és pénzügyi törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 12/D. § (9) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (98%-os különadó visszafizetéséhez való jog, jogorvoslat) (IV/1140/2015.)

– a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény egyes rendelkezései, valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 103/A . §-ában az 5 napos határidők megállapítására vonatkozó részei bírói kezdeményezés vizsgálata (földbizottság állásfoglalása – jogorvoslat) (III/1114/2015.)

–  Terézváros Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 15/2013. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése és 18. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közterület-használati szerződés felmondása) (IV/1510/2014.)

– az Egri Törvényszék 1.Pf.25.622/2013/38. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (gyermekelhelyezési per) (IV/31/2015.)

– a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2b) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (nők kedvezményes öregségi nyugdíja) (IV/352/2015.)

– a Kúria Mfv.I.10.305/2014/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kormánytisztviselői jogviszony jogellenes megszüntetése) (IV/619/2015.)