Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2015. január 27-i tanácsülése

– a Kúria Mfv.I.10.089/2014/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1119/2014.)

– a Fővárosi Törvényszék 51.Mf.635.811/2013/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1122/2014.)

– a villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltató által alkalmazható számlaképről szóló 4/2013. (II. 4.) NFM rendelet alaptörvény-ellenességének megállapítására, valamint a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt folyamatban lévő 8.K.30.441/2014/7. számú ügyben történő alkalmazásának kizárására irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (III/1825/2014.)

– a Budai Központi Kerületi Bíróság 2.B.XII.1101/2010/18. számú és a Fővárosi Törvényszék 20.Bf.XII.7.466/2012/2. számú ítéletei, valamint a Kúria Bfv.I.82/2014/6. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1207/2014.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 17.M.4981/2012/14. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1319/2014.)

– az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése és 11. §-a, illetve az építési műszaki ellenőri, valamint felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 15. §-a és egyes módosított rendelkezései elleni, valamint a Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.055/2014/3. számú ítéletével összefüggő alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1358/2014.)