Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2015. december 14-i tanácsülése

– az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 26. § (1) bekezdés p) pontja, valamint a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 12.K.27.293/2014/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (visszterhes vagyonátruházási illeték alóli mentesség – termőföld) (IV/1799/2015.)

– a Kúria Kfv.III.38.175/2014/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (álláskeresési ellátás, közigazgatási határozat felülvizsgálata) (IV/1723/2015.)

– a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 283. § (2) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (fogolyszökés, házi őrizet) (III/3025/2015.)

– a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény  2013. augusztus 1. napjától hatályos 14. § c) pont ca) és cb) alpontja, 14/A. § (1)–(3) bekezdése, valamint az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII.29.) Korm. rendelet 1. § c) és d) pontja, 3. § (1) bekezdés ac) alpontja és b) pont ba)bc) alpontja elleni bírói indítvány vizsgálata (bevett egyházként történő elismerés) (III/2983/2015.)

– a Kúria Kfv.I.35.714/2014/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügy) (IV/2211/2015.)

– a Kúria Gfv.VII.30.074/2014/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (tulajdonjog megállapítása) (IV/1447/2015.)

– az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. tv. 2. §, 19. § (3) és (2) bekezdései, 21. § (3) bekezdése, 21. § (5) bekezdése, 45/A (1) b), c) pontjai, továbbá a 64/1998 (XII. 31.) FVM rendelet 4. § (1), 5. § (2) a) pontja és a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 12.K.30.275/2014/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (egyesüléshez való jog)  (IV/1451/2014.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.906/2014/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közérdekű adat kiadása) (IV/1081/2015.)

– a Fővárosi Törvényszék 1.Kf.650.071/2014/4. számú ítélete, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 22.K.32.767/2013/8. számú ítélete és a 2010. évi CXLVIII. törvény 4. § és 5. §-a elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (apasági vélelem érvényesülése) (IV/1158/2015.)

– a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választottbíróság VB/13006. számú ítélete, a Fővárosi Törvényszék 9.G.45.083/2013/8. számú ítélete, valamint a Kúria Gfv.VII.30.289/2014/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (választottbírósági ítélet közrendbe ütközése – mezőgazdasági termelő jogvédelme) (IV/1558/2015.)