Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2015. december 1-i tanácsülése

– a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 47. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (özvegyi nyugdíj) (IV/2949/2015.)

– a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/C. § c) pontja elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata) (III/3066/2015.)

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 2014. március 15. napjától hatályos 30. § (1) bekezdése „a gyermek 2010. január 1. és 2010. december 31. között született, és” szövegrésze elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (apasági vélelem érvényesülése, gyermek névviselése) (III/3018/2015.)

– a Kúria Mfv.I.10.403/2014/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felmondás jogellenessége) (IV/1898/2015.)

– a Kúria Pfv.VI.21.543/2014/6. számú részítélete, valamint a Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.21.329/2013/5. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (M7-es autópálya továbbépítése – feltűnő értékaránytalanság, adásvételi szerződés) (IV/2193/2015.)

– a Kúria Mfv.I.10.454/2014/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (munkaviszony jogellenes megszüntetése) (IV/2941/2015.)

– a Kúria mellett eljáró másodfokú szolgálati bíróság SzfF.1/2015/6. számú határozata elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fegyelmi eljárás bíró ellen) (IV/1075/2015.)

– a Kúria Pfv.II.21.594/2014/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kiskorú elhelyezése) (IV/948/2015.)

– a Kúria Bfv.I.1456/2014/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (büntetés kiszabása) (IV/987/2015.)

– a Budapest Környéki Törvényszék 5.Pf.21.249/2014/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kötbér, fegyverek egyenlősége, ártatlanság vélelme) (IV/1201/2015.)