Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2014. július 14-i tanácsülése

– a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezései tárgyában benyújtott utólagos normakontroll indítvány vizsgálata (II/3349/2012)

– a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3.M.66/2013/10. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/25/2014)

– a Normafa Park történelmi sportterületről szóló 2013. évi CXLVIII. törvény 1. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének vizsgálatára irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/70/2014)

– a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 7.Kpk.50100/2012/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló – az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdése sérelmére alapított – alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/211/2014)

– a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 92. § (1) és (4) bekezdés megsemmisítése iránti utólagos normakontroll indítvány vizsgálata (II/2919/2012)

– a Debreceni Törvényszék Vgkf.III.30.502/2013/2. számú végzése (végelszámolási kifogás) alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/265/2014)

a Budapest Környéki Törvényszék 4.Pf.22.575/2013/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/239/2014)

a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 34/A. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz indítvány befogadhatóságának vizsgálata (IV/440/2014)