Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2014. április 15-i tanácsülése

– a Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf. 5.021/2013/4. számú határozata alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1695/2013)

– a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény – 2010. június 30-ig hatályban volt – 15. § (3) bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény – 2010. június 30-ig hatályban volt – 63/A. § h) pontja, valamint Budapest főváros közigazgatási területén járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 24/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelete – mely 2010. június 30-ig volt hatályban továbbá a Budai Központi Kerületi Bíróság 15.P.XXII.24.378/2011. és a Fővárosi Törvényszék 47.Pf.634.017/2012. számú ítéletei alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/526/2013)

– Solymár Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 19/2010. (XII. 14.) számú rendelete 4. § (1) bekezdése, valamint a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.K.26.225/2013/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1450/2013)

– a Kúria Mfv.I.10.373/2012/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1310/2013)

– a Fővárosi Törvényszék 50.Pf.639.317/2012/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1274/2013)

– a Fővárosi Törvényszék 20.Bf.IV.7691/2013/7. számú végzése és a Budapest IV. és XV. Kerületi Bíróság 8.B.IV.277/2012/24. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1934/2013)

– a Fővárosi Törvényszék 27.Bf.5.326/2013/12. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1596/2013)

– Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes tiltott közösségellenes magatartásokról, az elkövetőkkel szembeni igazgatási bírság kiszabásának szabályairól szóló 13/2012. (X. 19.) számú önkormányzati rendeletének 2012. november 30-ig hatályos 8. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt 10.K.27.157/2013. szám alatt folyamatban lévő ügyben történő alkalmazásának kizárására irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (III/1916/2013)