Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2013. november 18-i tanácsülése

 

– a Kúria Mfv.I.10.304/2012/7. számú ítélete és a Kúria Mfv.I.10.284/2013/6. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt befogadhatóságának vizsgálata (IV/855/2013.)

– a Fővárosi Törvényszék 45.Pf.631.774/2013/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1277/2013.)

– a Kúria Gfv.VII.30.104/2012/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/140/2013.)

– a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 4. § (6) bekezdése, 8. § (12)-(13) bekezdései, 8/A. §-a, 8/B. § (1)-(3) bekezdései, 8/C. § (1)-(2) bekezdései és 8/F. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/3474/2012.)

– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 36. § (2) bekezdés e) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és a Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt 2.K.27.097/2013. számú ügyben való alkalmazásának a kizárására irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (III/1008/2013.)