Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsának 2013. december 16-i tanácsülése

− a Kúria Pfv.V.21.840/2012/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1434/2013.)

− a Kúria Knk.37.807/2012/2. számú határozata, valamint az Országos Választási Bizottságnak a Kúria határozatával helybenhagyott 93/2012. (XI. 16.) OVB határozata alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/213/2013.)

− a Kúriának a terhelt távollétében folytatott eljárás felfüggesztéséről szóló 1/2013. büntető jogegységi határozata rendelkező részének utolsó bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére, valamint alkalmazási tilalom kimondására irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (III/973/2013.)

− a Szombathelyi Járásbíróság 9.B.454/2012/10. számú végzése, valamint a Szombathelyi Törvényszék Bkf.30/2013/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1025/2013.)

− a Tatabányai Törvényszék 1.Bf.405/2012/9. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1136/2013.)

− a Debreceni Városi Bíróság 58.B.1284/2012/2. számú, valamint 58.B.1284/2012/5. számú végzései, a Debreceni Törvényszék 18.Bkf.632/2012/2. számú végzése, illetve a Kúria Bfv.II.377/2013/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1243/2013.)

− a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 6.K.29.036/2013/8. számú ítélete, valamint az Egyenlő Bánásmód Hatóság (a továbbiakban: EBH) EBH/389/23/2012. számú határozata alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1177/2013.)