Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsa 2013. szeptember 10-i tanácsülése

– a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 111. § (2) bekezdés a) pontja, 125. § (1)–(4) és (7) bekezdései, valamint 216. § (8) bekezdése Alaptörvénnyel való összhangjának felülvizsgálatára irányuló utólagos normakontroll indítvány vizsgálata (II/2898/2012.)

– a Gyulai Törvényszék 2.Pf.25.666/2012/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/369/2013.)

– a Kúria Pfv. III.21.176/2011/4. számú felülvizsgálati ítélete, a Győri Ítélőtábla Pf.I.20.100/2009/31. számú ítélete, valamint a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság 6.P.21.142/2004/83. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/288/2013.)