Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsa 2013. március 18-i tanácsülése

– az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól szóló 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet 10. § (2) bekezdés d) pontja és egyéb rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3313/2012.)

– a Legfelsőbb Bíróság Kfv. VI. 38.221/2010/13. számú ítéletével, valamint a Fővárosi Bíróság 10. K. 32.442/2009/32. számú ítéletével szemben előterjesztett alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2302/2012.)

– a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény alkotmányellenességének megállapítására irányuló indítvány vizsgálata (II/1502/2012.)

– a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény alkotmányellenesnek minősített és 2011. február 18. napjával megsemmisített 61. § (1) bekezdésének a Fővárosi Törvényszék előtt 59.Mf.633.602/2011. számú ügyben való alkalmazásának kizárására irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (III/2956/2012.)

– a Kúria Pfv.IV.20.015/2012/4. számú ítélete ellen az Abtv. 27. §-a alapján benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3442/2012.)

– a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Pfv.I.21.592/2011/21. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3620/2012.)

– a Kúria Mfv.III.10.527/2011/5. számú ítéletének megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3506/2012.)