Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsa 2013. február 4-i tanácsülése

– a Kúria Pfv. IV.20.068/2012/3. számú ítélete ellen előterjesztett alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3311/2012.)

– a Fővárosi Törvényszék 22.K.31.869/2011/10. számú ítéletével összefüggésben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet 7. számú melléklete egyik rendelkezése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3253/2012.)

– a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 2. § (4a) bekezdése és (5) bekezdés aj) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3568/2012.)

– a Kúria Kfv.V.35.580/2011/14. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadása tárgyában készült végzés-tervezet (IV/3475/2012.)

– a Kúria Pfv.III.20.334/2012/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadása tárgyában készült végzés-tervezet (IV/3352/2012.)

– a Kúria Gfv.X.30.254/2011/8. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3125/2012.)

– a Kúria Kfv.II.37.431/2011/4. számú ítéletével szemben előterjesztett alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3496/2012.)

– a Kúria Kvk.III.37.230/2012/2. számú végzése, illetve az Országos Választási Bizottság 42/2012. számú, a Kúria végzésével helybenhagyott határozata ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3055/2012.)

– a Kúria Pfv.IV.21.711./2011/5. számú ítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3139/2012.)

– a Kúria Pfv.IV.21.705/2011/4. számú ítéletének megsemmisítése iránt indított alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2988/2012.)

– az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 8. § (1) bekezdése és 75. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3132/2012.)

– a Szegedi Városi Bíróság 5.Bny.353/2012/2. számú végzésének és a Szegedi Törvényszék 2.Bnyf.265/2012/2. számú végzésének megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3183/2012.)

– a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 75-76. §-ai, valamint a Pécsi Ítélőtábla a Bpi.II.391/2011/2. számú végzése és a Kúria Bkf.II.410/2012/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3149/2012.)

– a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet 1. számú melléklete 2. pontjának megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3245/2012.)

– a Kúria Gfv.XI.30.049/2012/6. számú ítélete, valamint a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 20. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3265/2012.)