Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsa 2013. február 18-i tanácsülése

– a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Mfv. I.10.383/2011/5. számú, a Pest Megyei Bíróság mint másodfokú bíróság 8. Mf.22.575/2010/5. számú ítélete, valamint a Pest Megyei Munkaügyi Bíróság 1.M.938/2007/50. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3512/2012.)

– a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 61. § (1) bekezdésének a Fővárosi Törvényszék előtt 59.Mf.633.602/2011. számú ügyben való alkalmazásának kizárására irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (III/2956/2012.)

– Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 56/2007. (XII. 20) Kgy. számú rendeletének a Budapesti XX., XXI., XXIII. kerületi Bíróság előtt 5.P. XXI. 21.341/2011. szám alatt folyamat lévő ügyben való alkalmazása kizárására irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (III/1465/2012.)

– a Csongrád Megyei Bíróság 2.Pf.22.051/2009/4. számú ítéletével összefüggésben benyújtott, Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének a fizető parkolási rendszer bevezetéséről szóló 13/1996. (III. 28.) Kgy. számú rendelete 2. § (1) és (3) bekezdése, 4. § (1) és (5) bekezdése, valamint 6. § a) és b) pontjai alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/597/2012.)

– a Fővárosi Bíróság 1.Gf.76.047/2010/5. számú ítéletével összefüggésben, Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló – 2009. május 31. napjáig hatályban volt – 19/2005. (IV.22.) Főv. Kgy. rendelet 41. § (2) bekezdése, valamint 53. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/592/2012.)

– a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 12.K.20.413/2011/15. számú ítéletével összefüggésben benyújtott, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. számú törvény 2010. december 31. napjáig hatályos, az Alkotmánybíróság 5/2011. (I. 28.) AB határozatával alkotmányellenesnek nyilvánított 46. §-a „közlekedési” szövegrészének a perben történő alkalmazási tilalma kimondására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/591/2012.)

– a Budapesti XX., XXI., XXII., XXIII. Kerületi Bíróság 6.P.XXI.21.968/2010. és 5.P.XXI.21.597/2010. számú perekkel összefüggésben benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/128/2013.)

– a Kúria Pfv.IV.20.188/2012/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3554/2012.)

– a Kúria Pfv.IV.21.500/2011/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3024/2012.)

– a Kúria Kvk. 37.300/2012/2. számú határozata, illetve az Országos Választási Bizottságnak a Kúria határozatával helybenhagyott 56/2012. (IV. 27.) OVB határozata, továbbá az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény 4. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3229/2012.)

– a Debreceni Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság Bf.II.140/2012/41. számú ítélete, valamint a Fővárosi Bíróság 2.B.411/2003/434. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3423/2012.)

– az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 27. § (1) bekezdésének a) pontja, valamint 27. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (III/3120/2012.)