Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsa 2013. április 22-i tanácsülése

– az orvosi vényen szereplő egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2702/2012.).

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány vizsgálata (II/3299/2012.)

– a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 276. § (2), (3), (4), (6) és (8) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3728/2012.)

– a Legfelsőbb Bíróság Pfv.III.20.047/2011/11. számú ítéletével szemben előterjesztett alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2311/2012.)

– a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól szóló 64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet 13. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítása iránti alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2612/2012.)

– Pilisborosjenő Község Önkormányzata képviselőtestületének a helyi adókról szóló 22/2011. (XII. 16.) számú rendeletének módosításáról szóló 24/2012. (XI. 27.) önkormányzati rendelete alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/104/2013.)

– a Kúria Pfv.VII.22.212/2011/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/55/2013.)

– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pont, aa) alpontja szerinti „ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is” fordulata alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére, továbbá a Kúria előtt Kfv.39.051/2012. számon folyamatban lévő ügyben történő alkalmazhatóságának kizárására irányuló indítvány vizsgálata (III/3861/2012.)

– Mezőhegyes Város Önkormányzata 36/2005. (X. 26.) sz. rendeletének 12. § (9) bekezdése és más jogszabály, valamint a Gyulai Törvényszék 2.Pf.25.948/2011/4. számú ítéletével szemben előterjesztett alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2728/2012.)

– a Kúria Mfv.II.10.553/2012/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3636/2012.)