Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsa 2012. szeptember 17-i tanácsülése

– a büntetőeljárásról szóló, 1998. évi XIX. törvény 268. § (1) bekezdésének első mondata „[a] bíróság hivatalból” szövegrészének, a 268. § (1) bekezdésének második mondata „[a]z ügyész megkeresése a vádirat hiányosságainak pótlására” szövegrészének, valamint a 305. § (1) bekezdésének „hivatalból (…) további bizonyítás felvételét, illetőleg bizonyíték megszerzését rendelheti el” szövegrészének vizsgálata (III/2045/2012.)

– az orvosi vényen szereplő egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok vizsgálata (IV/2702/2012.)

– A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 12. § (7) bekezdése és 1. számú melléklete, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 48. § (2) bekezdés c) pontja és 49. §-a, valamint a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 24. § (15) bekezdése „2012. március 31-ig” szövegrésze vizsgálata (IV/2947/2012.).

– a Gyulai Törvényszék 2. Pf.25967/2011/3. számú ítélete vizsgálata (IV/2896/2012)

– az Alkotmánybíróság a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 19. § (7) bekezdése és 33. § (3) bekezdése, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény 9. § (3) bekezdését és 11. § (4) bekezdése, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 13. § (4) bekezdése, a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 24. § (10)-(11) bekezdése és  62/A. §-a, 123. § (6) és (12) bekezdése, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 12. § (7) bekezdése, 20. § (2) bekezdése és 1. számú melléklete, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 42. § (2) bekezdésének második mondata, 48. § (2) bekezdése, 49. § (6) bekezdése vizsgálata (IV/ 2745/2012.)

– az Alkotmánybíróság a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény, az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 218. §-a és IX. Fejezete, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 48. § (2) bekezdése vizsgálata (IV/ 2693/2012)

– a Fővárosi Ítélőtábla 2. Kpkf.51.207/2011/3. számú végzésével összefüggésben a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 75. § (1) bekezdése vizsgálata (IV/3058/2012)

– az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 20. §-a és 21. § (1) bekezdése, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 29. § (4) bekezdése és 64. §-a vizsgálata (IV/2714/2012)

– a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 19. § (7) bekezdése és 33. § (3) bekezdése, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény 9. § (3) bekezdése és 11. § (4) bekezdése, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 13. § (4) bekezdése, a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 24. § (10)-(11) bekezdése,  62/A. §-a, 123. § (6) és (12) bekezdése, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 12. § (7) bekezdése, 20. § (2) bekezdése és 1. számú melléklete, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 42. § (2) bekezdésének második mondata, 48. § (2) bekezdése és 49. § (6) bekezdése vizsgálata (IV/ 2707/2012)

– alkotmánybírósági határozat alkotmányellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz és az 1998. évi III. törvény vizsgálata (IV/746/2012.)

– a 108/2010 (VI.23) AB határozat, a 109/2010 (VI.23) AB határozat, a 116/2010 (VI.30) AB határozat, 117/2010 (VI.30) AB határozat, a 118/2010 (VI.30) AB határozat, a 119/2010 (VI.30) AB határozat, a 120/2010 (VI.30) AB határozat, a 121/2010 (VI.30) AB határozat, a 122/2010 (VI.30) AB határozat, a 126/2010 (VII.8) AB határozat, a 128/2010 (VII.8) AB határozat, a 130/2010 (VII.8) AB határozat, a 131/2010 (VII.8) AB határozat, a 132/2010 (VII.8) AB határozat, a 133/2010 (VII.8) AB határozat, a 146/2010 (VII.14) AB határozat, a 147/2010 (VII.14) AB határozat, a 148/2010 (VII.14) AB határozat, valamint a 150/2010 (VII.14) AB határozat alkotmányellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz, valamint az 1998. évi III. törvény vizsgálata (IV/744/2012.)

– az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 124/D. §-a vizsgálata (IV/329/2012)

– a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 158. § (1) és (2) bekezdése, az 51/2002. (III. 26.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése, a 175/2006. (VIII. 14.) Korm. rendelet 33. § (l) bekezdés b) pontja, valamint a 237/2006. (XI.27.) Korm. rendelet 47. § (6) bekezdés f) pontja rendelkezéseinek a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 7.K.30.296/2007/15. számú ítéletben való alkalmazása vizsgálata (IV/684/2012.)

– a Budapest Környéki Törvényszék 2.Kpk.26.427/2011/11. sorszámú végzésének, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvény 3. § (3) bekezdése utolsó mondatának vizsgálata (IV/2637/2012)

– a Szombathelyi Törvényszék 8.B.289/2008/278. számú, valamint a Győri Ítélőtábla Bf.119/2010/17. számú ítéletei vizsgálata (IV/2514/2012)

– a Legfelsőbb Bíróság Kfv.I.35.099/2005/6. sorszámú ítélete, valamint a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény 76. § (1) bekezdése és (2) bekezdésének b) pontja vizsgálata (IV/84/2012)

– a Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Hatósági Főosztályának B-344/2/2009. sorszámú határozatával összefüggésben benyújtott, Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 23/1996. (XII.4.) rendelete 4. §-ának vizsgálata (IV/93-3/2012)