Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsa 2012. október 1-jei tanácsülése

– A Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Hatósági Főosztályának B-344/2/2009. sorszámú határozatával összefüggésben benyújtott, Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 23/1996. (XII.4.) rendelete 4. §-ának alaptörvény-ellenessége megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/93/2012).

– A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény egyes rendelkezéseinek (jogorvoslat határideje) vizsgálatára irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/326/2012.)

– A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 11. § (1) bekezdés második mondatának „a Magyar Honvédség (…tiszt)-je” szövegrésze és más rendelkezése vizsgálatára irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3165/2012.)

– A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2928/2012.)

– A magán-nyugdíjpénztári befizetésekhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 2010. évi CI. törvény és más jogszabályok alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2927/2012.)

– A magán-nyugdíjpénztári befizetésekhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 2010. évi CI. törvény és más jogszabályok alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2915/2012.)

– A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 183. § (1) és (4) bekezdései alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadása tárgyában készült végzéstervezet (IV/2706/2012.)

– Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 45. § (1) bekezdése, 45/A. § (1) bekezdése és a 48. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3075/2012.)

– Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 42. § (2) bekezdésének második mondata és más rendelkezései, valamint a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 24. § (15)-(1)) bekezdései alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/ 3096-2/2012.)

– A Fővárosi Törvényszék 49.Mf.632.380/2011/3. számú ítéletével összefüggésben benyújtott, a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3016/2012.)

– A Fővárosi Bíróság 51.Mf.636.420/2011/4. számú ítéletével összefüggésben benyújtott, a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2584/2012.)

– A Nógrád Megyei Bíróság 2.Mf.20.774/2011/4. számú ítéletével összefüggésben, a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontja alaptörvény- ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2488/2012.)

– A Nógrád Megyei Bíróság 15.Mf.20.793/2011/3. számú ítéletével összefüggésben, a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1417/2012.)

– Az Alkotmánybíróság a 42/2008. (IV.17.) AB határozattal megsemmisített, a helyi önkormányzatok által 2004. évben jogtalanul igénybe vett közműfejlesztési támogatás visszafizetésének ütemezéséről szóló 50/2006. (III. 14.) Korm. rendeletnek a Balassagyarmati Törvényszék előtt 10.K.21.198/2008. szám alatt folyamatban lévő perben történő alkalmazásának kizárására irányuló indítvány vizsgálata (III/590/2012.)