Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsa 2012. november 26-i tanácsülése

– az „egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról” szóló 2010. évi XC. törvény 9-12/B. §-ai alaptörvény-ellenességének vizsgálatára irányuló alkotmányjogi panaszok vizsgálata (IV/2312/2012.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 17.Pf.21.786/2010/5. számú ítéletével összefüggésben benyújtott a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 306. § (1) bekezdés b) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítása iránti alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/1430/2012.)

– a Kúria Kvk.II.37.215/2012/2. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3010/2012.)

– a Kúria Pfv.VII.22.059/2011/4. számú ítéletével szemben előterjesztett alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/3004/2012.)

– a sportról szóló 2004. évi I. törvény 59. § (8) bekezdése ellen az Abtv. 26. §-a alapján benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2623/2012.)