Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsa 2012. november 12-i tanácsülése

– A Kúria Pfv.III.20.557/2011/4. számú ítéletével szemben előterjesztett alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3025/2012.)

– A fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól szóló 64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet 13. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítása iránti alkotmányjogi panasz vizsgálata (IV/2612/2012.)

– A Fővárosi Ítélőtábla 17.Pf.21.786/2010/5. számú ítéletével összefüggésben benyújtott a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 306. § (1) bekezdés b) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítása iránti alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1430/2012.)

– A Pécsi Munkaügyi Bíróság 5.Mpk.50004/2012/8. sorszámú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/2969/2012.)

– A Pécsi Ítélőtábla Bf.I.114/2012/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3022/2012.)