Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsa 2012. május 22-i tanácsülése

 

Napirend:

– A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 75. § (1) bekezdés b) és j) pontja Alaptörvénnyel való összhangjának felülvizsgálatára irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (IV/502/2012.)

– A Győr-Moson-Sopron Megyei Munkaügyi Bíróság M.924/2004/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének vizsgálata (IV/83/2012.)

– A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 84. § (1) bekezdése és más jogszabályok alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/1600/2012.)

– A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 84. § (1) bekezdése és más jogszabályok alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/749/2012.)

– A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 84. § (1) bekezdése és más jogszabályok alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/740/2012.)

– A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 84. § (1) bekezdése és más jogszabályok alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/717/2012.)

– A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 42. § (1)-(2) bekezdése és más jogszabályok alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/698/2012.)

– Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló, a 32/2007. (06. 29.) számú rendelettel módosított 81/2001. (12. 20.) számú rendelet – 2008. január 1. és 2009. január 1. közötti időben hatályban volt – 14. § (4) bekezdés második mondata alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/589/2012.)

– A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 52.§-a és 166.§-a, illetőleg a törvény egésze, a 218/1999. (XII.28.) Kormányrendelet 10.§-a, illetőleg a rendelet egésze, a 175/2003. (X.28.) Kormányrendelet 3.§-a, illetőleg a rendelet egésze alaptörvény-ellenességének és megsemmisítésének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/96/2012.)

– A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 17.§ (1) bekezdésének „vagy” szövegrésze, a szabálysértési törvény végrehajtásáról szóló 11/2000. (II.23.) BM rendelet 29.§ (4) bekezdésének „amennyiben a településen ilyen munkahely van” szövegrésze alkotmányellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/97/2012.)

– Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 38. § (2) bekezdése, valamint 52. § (1) bekezdésének e) pontja alkotmányellenességének vizsgálatára és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/94/2012.)

– A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 213.§ (2) bekezdésének második mondata „beszámítási kifogásra, illetőleg viszontkeresetre vonatkozó” szövegrésze, valamint a 149.§ (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/89/2012.)

– A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 84. § (6) bekezdésének egyes szövegrészei alkotmányellenességének vizsgálatára és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/88/2012.)

– A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 3. § (4) bekezdése, valamint 167-168. §-ai, továbbá a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 8. §-a alkotmányellenességének vizsgálatára és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/86/2012.)

– Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 52. § (5) bekezdése, illetve a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 327. § (2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatára irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/85/2012.)

– A Balassagyarmat Város Önkormányzatának a távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek Balassagyarmat Város területén történő végrehajtásárólk szóló 7/2001. (II.16.) számú rendelete, valamint a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és az ár alkalmazási feltételéről szóló 8/2001. (II.16.) számú rendelete alkotmányellenességének és megsemmisítésének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/82/2012.)

– Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 80. § (1) bekezdés b) és c) pontjával, valamint a 80. § (2) bekezdés a) és b) pontjával összefüggő alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/2569/2012.)

– A Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Z-1/2008. számú határozata ellen benyújtott, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés n) pontja és 37/A. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/200/2012.)

­ Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XVII. törvény 43. § (5)-(6) bekezdése és 164. § (1) bekezdése, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXXXV. törvény 39. §-a és 40. § (5) bekezdése megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/330/2012.)

– Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XVII. törvény 136. § (3) bekezdésének „végzés” szövegrésze, valamint 143. § (1) bekezdés második mondata megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/328/2012.)

– A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 40. § (1) bekezdése, 114. §-a, 137. § (1) bekezdésének b) pontja és (3) bekezdése, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 40. § (1) bekezdése és 58. § (4) bekezdése megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/210/2012.)

– A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 214. és 219. §-a, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének megállapítására, valamint a 2004. évi CXXVII. törvény vonatkozásában alkotmányellenes mulasztás megállapítására irányuló alkotmányjogi panaszok befogadásának vizsgálata (IV/202/2012.)

– A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 213. § (2) bekezdése és 254. § (3) bekezdésének második mondata, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 60. §-a megsemmisítésére, továbbá a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 60. §-a vonatkozásában alkotmányellenes mulasztás megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz befogadásának vizsgálata (IV/201/2012.)

 

Összefoglaló:

– A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 75. § (1) bekezdés b) és j) pontja Alaptörvénnyel való összhangjának felülvizsgálatára irányuló bírói kezdeményezés tárgyában készült végzés (IV/502/2012.)

– A rokkantnyugdíj alkotmányellenes módon történő megállapítása tárgyában készült végzés (IV/83/2012.)

– A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 84. § (1) bekezdése és más jogszabályok alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában készült végzés (IV/1600/2012.)

– A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 84. § (1) bekezdése és más jogszabályok alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában készült végzés (IV/749/2012.)

– A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 84. § (1) bekezdése és más jogszabályok alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában készült végzés (IV/740/2012.)

– A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 84. § (1) bekezdése és más jogszabályok alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában készült végzés (IV/717/2012.)

– A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 42. § (1)-(2) bekezdése és más jogszabályok alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában készült végzés (IV/698/2012.)

– Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló, a 32/2007. (06. 29.) számú rendelettel módosított 81/2001. (12. 20.) számú rendelet – 2008. január 1. és 2009. január 1. közötti időben hatályban volt – 14. § (4) bekezdés második mondata alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában készült végzés (IV/589/2012.)

– A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 52.§-a és 166.§-a, illetőleg a törvény egésze, a 218/1999. (XII.28.) Kormányrendelet 10.§-a, illetőleg a rendelet egésze, a 175/2003. (X.28.) Kormányrendelet 3.§-a, illetőleg a rendelet egésze alaptörvény-ellenességének és megsemmisítésének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában készült végzés (IV/96/2012.)

– A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 17.§ (1) bekezdésének „vagy” szövegrésze, a szabálysértési törvény végrehajtásáról szóló 11/2000. (II.23.) BM rendelet 29.§ (4) bekezdésének „amennyiben a településen ilyen munkahely van” szövegrésze alkotmányellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában készült végzés (IV/97/2012.)

– Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 38. § (2) bekezdése, valamint 52. § (1) bekezdésének e) pontja alkotmányellenességének vizsgálatára és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában készült végzés (IV/94/2012.)

– A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 213.§ (2) bekezdésének második mondata „beszámítási kifogásra, illetőleg viszontkeresetre vonatkozó” szövegrésze, valamint a 149.§ (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában készült végzés (IV/89/2012.)

– A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 84. § (6) bekezdésének egyes szövegrészei alkotmányellenességének vizsgálatára és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában készült végzés (IV/88/2012.)

– A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 3. § (4) bekezdése, valamint 167-168. §-ai, továbbá a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 8. §-a alkotmányellenességének vizsgálatára és megsemmisítésére irányuló indítvány tárgyában készült végzés (IV/86/2012.)

– Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 52. § (5) bekezdése, illetve a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 327. § (2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatára irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában készült végzés (IV/85/2012.)

– A Balassagyarmat Város Önkormányzatának a távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek Balassagyarmat Város területén történő végrehajtásárólk szóló 7/2001. (II.16.) számú rendelete, valamint a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és az ár alkalmazási feltételéről szóló 8/2001. (II.16.) számú rendelete alkotmányellenességének és megsemmisítésének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában készült végzés (IV/82/2012.)

– Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 80. § (1) bekezdés b) és c) pontjával, valamint a 80. § (2) bekezdés a) és b) pontjával összefüggő alkotmányjogi panasz tárgyában készült végzés (IV/2569/2012.)

– A Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Z-1/2008. számú határozata ellen benyújtott, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés n) pontja és 37/A. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában készült végzés (IV/200/2012.)

– Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XVII. törvény 43. § (5)-(6) bekezdése és 164. § (1) bekezdése, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXXXV. törvény 39. §-a és 40. § (5) bekezdése megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában készült végzés (IV/330/2012.)

– Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XVII. törvény 136. § (3) bekezdésének „végzés” szövegrésze, valamint 143. § (1) bekezdés második mondata megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában készült végzés (IV/328/2012.)

– A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 40. § (1) bekezdése, 114. §-a, 137. § (1) bekezdésének b) pontja és (3) bekezdése, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 40. § (1) bekezdése és 58. § (4) bekezdése megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában készült végzés (IV/210/2012.)

– A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 214. és 219. §-a, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének megállapítására, valamint a 2004. évi CXXVII. törvény vonatkozásában alkotmányellenes mulasztás megállapítására irányuló alkotmányjogi panaszok tárgyában készült végzés (IV/202/2012.)

– A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 213. § (2) bekezdése és 254. § (3) bekezdésének második mondata, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 60. §-a megsemmisítésére, továbbá a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 60. §-a vonatkozásában alkotmányellenes mulasztás megállapítására irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában készült végzés (IV/201/2012.)