Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsa 2012. június 25-i tanácsülése

– A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. számú törvény 2011. május 31-ig hatályos, az Alkotmánybíróság 8/2011. (II. 18.) AB határozatával megsemmisített 8. § (1) bekezdése vizsgálata (III/505/2012.)

 – A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. számú törvény 2011. május 7-ig hatályos, az Alkotmánybíróság 29/2011. (IV. 7.) AB határozatával megsemmisített 17. § (1) bekezdés vizsgálata (III/506/2012.)

 – Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló – már nem hatályos – 24/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet vizsgálata (III/623/2012.)

 – Társadalmi szervezet határozata elleni jogorvoslat, társadalmi szervezet törvényességi felügyelete vizsgálata (IV/1383/2012.).

 – Végrehajtás – kielégítési sorrend, végrehajtás költségei, végrehajtó díjazása vizsgálata (IV/1392/2012.).

 – A Legfelsőbb Bíróság Kfv.37.386/2007/7. számú végzésével befejezett ügyben alkalmazott egyes jogszabályok vizsgálata (IV/673/2012.).

 – A Legfelsőbb Bíróság Pfv.IV.20.615/2008/6. számú ítéletével befejezett ügyben alkalmazott egyes jogszabályok vizsgálata (IV/674/2012.).

 – A Legfelsőbb Bíróság Pfv.IV.20.057/2008/6. számú részítéletével befejezett ügyben alkalmazott egyes jogszabályok vizsgálata (IV/675/2012.).

 – A Fővárosi Bíróság 9.K.33.779/2007/3., 9.K.33.779/2007/5., 9.K.33.779/2007/6. számú ítéletével és a Fővárosi Ítélőtábla 4.Kf.27.074/2008/2. számú végzésével befejezett ügyben alkalmazott egyes jogszabályok vizsgálata (IV/676/2012.).

 – A Fővárosi Bíróság 19.Kpk.45.118/2006/11. és a Fővárosi Ítélőtábla 3.Kpkf.50.852/2007/3. számú végzésével befejezett ügyben alkalmazott egyes jogszabályok vizsgálata (IV/677/2012.).

 – A Fővárosi Bíróság 28.P.25.243/2007/2. és a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.210/2008/4. számú végzésével befejezett ügyben alkalmazott egyes jogszabályok vizsgálata (IV/678/2012.).

 – A Legfelsőbb Bíróság Kfv.IV.37.068/2007/9. számú ítéletével befejezett ügyben alkalmazott egyes jogszabályok vizsgálata (IV/679/2012.).

 – a Legfelsőbb Bíróság Pfv.IV.21.157/2007/4. számú ítéletével befejezett ügyben alkalmazott egyes jogszabályok vizsgálata (IV/680/2012.).

 – A Legfelsőbb Bíróság Kfv.II.39.085/2007/12. számú végzésével befejezett ügyben alkalmazott egyes jogszabályok vizsgálata (IV/681/2012.).

 – A Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.21.152/2005/14. számú és a Legfelsőbb Bíróság Pf.III.24.892/2007/2. számú végzésével befejezett ügyben alkalmazott egyes jogszabályok vizsgálata (IV/682/2012.).

 – A Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.20.525/2007/3. számú és a Legfelsőbb Bíróság Pfv.IV.20.615/2008./6. számú ítéletével befejezett ügyben alkalmazott egyes jogszabályok vizsgálata (IV/683/2012.).

 – A Pécsi Ítélőtábla III.20.160/2007/5. számú és Tolna Megyei Bíróság 6.P.20.643/2006/28. számú részítéletével befejezett ügyben alkalmazott egyes jogszabályok vizsgálata (IV/685/2012.).

 –  A Fővárosi Bíróság 8.P.632.046/2004/36. számú és a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.424/2006./34. számú ítéletével befejezett ügyben alkalmazott egyes jogszabályok vizsgálata (IV/686/2012.).

 – A Fővárosi Bíróság 6.K.30.943/2006/2. számú és a Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.330/2006/2. számú végzésével befejezett ügyben alkalmazott egyes jogszabályok vizsgálata (IV/687/2012.).

 – A Pest Megyei Bíróság 5.K.27.183/2005/9. számú és a Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.21.235/2006/4. számú ítéletével befejezett ügyben alkalmazott egyes jogszabályok vizsgálata (IV/688/2012.).

 – A Fővárosi Bíróság 24.K.32.668/2008./5. számú végzésével befejezett ügyben alkalmazott egyes jogszabályok vizsgálata (IV/847/2012.).

 – Az 51/2009. (IV. 28.) AB határozat rendelkező része 1. pontjával az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 63. § (2) bekezdése megsemmisített rendelkezése a Fővárosi Ítélőtábla előtt 5.Pf.21.919/2010. szám alatt folyamatban lévő ügy vizsgálata (III/503/2012.).

 – Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 63. § (2) bekezdése vizsgálata (III/613/2012).

 – Parkolás,  a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 15. § (5) bekezdése “postára adni szövegrésze” vizsgálata (IV/819/2012).

 – A Baranya Megyei Bíróság 3.Pf.20.327/2010/3. számú ítéletével összefüggésben benyújtott, a Legfelsőbb Bíróság által meghozott 2/2005. KPJE és az 1/2009. KPJE számú jogegységi határozatok vizsgálata (IV/822/2012).

 – A Fővárosi Bíróság 4.K.30.050/2007/14. számú ítéletével összefüggésben benyújtott, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 165. § (3)-(4) bekezdései, valamint 171.§ (1) bekezdése vizsgálata (IV/1376/2012.).

 – A Fővárosi Bíróság 45.Pf.632.852/2011/4. számú ítéletével szemben az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról rendelkező 2002. évi XLII. törvény 75. §-ával módosított az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 2. számú melléklete vizsgálata (IV/1412/2012).

 – Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 6. § (1) bekezdése vizsgálata (IV1/2286/2012).

 – Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet 2. § (1) bekezdése alkotmányellenességének megállapítása és megsemmisítése, valamint e rendelkezésnek a Fővárosi Bíróság 1.Kpk.45.621/2007/4. számú végzésével jogerősen befejezett eljárás vizsgálata (IV/593/2012.).

 – A Budapest Főváros közterületein és erdőterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 38/1993. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet 28. § (4) bek. vizsgálata (IV/594/2012.).

 – Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 29. § (4) bekezdése, a melléklet XVI. cím 1. pontja, továbbá a 28. § (2) bekezdése vizsgálata (IV/595/2012.).

 – A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvénynek a perbeli időszakban hatályos 209/B. § (6) bekezdése vizsgálata (IV/596/2012.).

 – A Pest Megyei Bíróság 9.K.26.203/2007/5. sorszámú ítéletével összefüggésben benyújtott,a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 8. § (1) bekezdésének 2002. november 7. napjáig hatályos szövege, 7. § (1) bekezdés ac) pontjának és (2) bekezdésének 2005. január 1-jétől 2010. augusztus 29-ig hatályos szövege, valamint 7. § (2) bekezdésének a 2002. november 8-tól 2004. december 31-éig hatályos szövege, továbbá 37. § (1) bekezdésének „legfeljebb két hónapra, az igénybejelentés napját megelőző második hónap első napjától” szövegrésze vizsgálata (IV/90/2012.).

 – A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat a közterületek, ingatlanok rendjéről, és a köztisztaságról szóló 62/2007. (XI. 13.) számú önkormányzati rendelete 5. § (11) bekezdése és 15. § (2) bekezdés n) pontja vizsgálata (II/978/2012.).

 – Az Alkotmánybíróság 84/2009. (IX. 3.) AB határozatával, 155/2010. (XI. 8.) AB határozatával, 156/2010. (IX. 8.) AB határozatával, 157/2010. (IX. 8.) AB határozatával, 158/2010. (IX. 8.), AB határozatával, 162/2010. (IX. 15.) AB határozatával, 163/2010. (IX. 15.) AB határozatával, 164/2010. (IX. 15.) AB határozatával, 168/2010. (IX. 21.) AB határozatával, 174/2010. (IX. 30.) AB határozatával, 175/2010. (IX. 30.) AB határozatával, 176/2010. (IX. 30.) AB határozatával, 178/2010. (X. 15.) AB határozatával, valamint 179/12010. (X. 15.) AB határozatával összefüggésben benyújtott, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 118. § (1) bekezdése, 130. § (1) és (3) bekezdése, valamint az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény 13. § (1) bekezdése vizsgálata (IV/191/2012.).

 – A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (1) bekezdése és az 58. § (5) bekezdés a) pontja vizsgálata (IV/194/2012.).

 – A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény hatálybaléptetése folytán szükséges rendelkezések tárgyában hozott 105/1952. (XII. 28.) MT rendelet 13. § (3) bekezdése, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 233. § (1) és (2) bekezdése, valamint az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 15. § (7) bekezdése vizsgálata (IV/195/2012.).

 – A Legfelsőbb Bíróság Kvk.III.37.099/2008/2. számú végzésével összefüggésben benyújtott, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 82. § (1) bekezdése, 83. § (2) bekezdése és 121. §-a vizsgálata (IV/196/2012.).

 – A Legfelsőbb Bíróság Kvk.IV.37.212/2008/5. számú végzésével összefüggésben benyújtott, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 83. § (6) bekezdése, 84. § (1), (2), (3), (6), illetve (7) bekezdése, 119. § (1) és (2) bekezdése, valamint 120. (1) bekezdése vizsgálata (IV/197/2012.).

 – A Fővárosi Bíróság 8.Kpk.46.309/2009/4. számú, 4.Kpk.46.338/2009/2. számú, valamint 17.Kpk.46.339/2009/3. számú végzéseivel összefüggésben benyújtott, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 19. § (3) bekezdés f) pontja, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 7. §-a, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 6. § (1) bekezdése, 26. § (2) bekezdése, 77. § (1) bekezdése, 79. § (1) bekezdése, 84. § (2), (6), illetve (10) bekezdése vizsgálata (IV/198/2012.).

 – A Legfelsőbb Bíróság Kvk.I.37.165/2008/5., Kvk.IV.37.159/2008/4., Kvk.II.37.142/2008/2., Kvk.II.37.142/2008/5., Kvk.II.37.142/2008/6., Kvk.II.37.142/2008/8., Kvk.II.37.142/2008/9., Kvk.III.37.158/2008/4., Kvk.III.37.158/2008/7., valamint Kvk.III.37.158/2008/8. számú végzéseivel összefüggésben benyújtott, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 83. § (6) bekezdése, 84. § (2), (3), (6), (7) és (10) bekezdése, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 107. § a) pontja, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) hatálybaléptetése folytán szükséges rendelkezések tárgyában megalkotott 105/1952. (XII. 28.) MT rendelet 13. § (3) bekezdése vizsgálata (IV/199/2012.).

 – A Legfelsőbb Bíróság Kvk.II.37.098/2008/4. számú végzésével összefüggésben benyújtott, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 6. § (1) bekezdése, 83. § (2) bekezdése, 84. § (10) bekezdése, 118. § (2), (4) és (5) bekezdése, 153. § (1) bekezdés e) pontja, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi népszavazáson és a helyi népi kezdeményezésen történő végrehajtásáról szóló 29/2000. (X. 27.) BM rendelet, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az országos népszavazáson történő végrehajtásáról szóló 5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet vizsgálata (IV/203/2012.).

 – A Legfelsőbb Bíróság Kvk.I.37.691/2009/2. számú végzésével összefüggésben benyújtott, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 118. § (1) bekezdése, 130. § (1) és (3) bekezdése, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 130. § (1) bekezdése, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) hatálybaléptetése folytán szükséges rendelkezések tárgyában megalkotott 105/1952. (XII. 28.) MT rendelet 13. § (3) bekezdése vizsgálata (IV/204/2012.).

 – Perbál Község Képviselő-testületének a Perbál Község területén működő üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 14/2006. (VII. 25.) ÖK rendelete vizsgálata (IV/205/2012.).

 – Perbál Község Önkormányzatának a zajártalom elleni védekezésről valamint a hangosító berendezések üzemeltetésének helyi szabályairól szóló 4/2007. (II. 20.) ÖK. rendelete vizsgálata (IV/206/2012.).

 – Az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet 17. § és 18. §-a, illetőleg Perbál település önkormányzatának a köztisztaságról, valamint a települési környezet védelméről szóló 20/1995. (XII. 18.) rendelete 17/B. §-a vizsgálata (IV/207/2012.).

 – A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 83. § (2) bekezdése, 84. § (1)–(3) és (10) bekezdései, a 90/A. § (4) bekezdés k) pontja, valamint a 153. § (1) bekezdés b) pontja, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 107. § a) pontja, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 82. § (1) bekezdésében és 84. § (2) bekezdésében szabályozott bírósági felülvizsgálat iránti nemperes eljárás tárgyi illetékmentességéről szóló a 2/2010. (III. 23.) Közigazgatási jogegységi határozat, a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 73/A. § (1) bekezdés a) pontja, a 73/B. §, a 73/C. § (3) és (4) bekezdése, a 124. § (2) bekezdés c) pontja, a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény hatálybaléptetése folytán szükséges rendelkezések tárgyában kibocsátott 105/1952. (XII. 28.) MT rendelet 13. § (3) bekezdése vizsgálata (IV/209/2012.).

 – A Baranya Megyei Bíróság 6.Kpk.50.110/2008/2. sorszámú, illetőleg a 6.Kpk.50.110/2008/4. sorszámú végzésével összefüggésben benyújtott, a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvény 3. § (3) bekezdésének utolsó mondata és 4. §-a, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 143. § (1) bekezdése és a 179. § (3) bekezdése vizsgálata (IV/192/2012.).