Az Alkotmánybíróság 2. öttagú tanácsa 2012. december 10-i tanácsülése

– a Kúria Kfv.III.37.460/2011/5. számú ítéletének megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3015/2012.)

– a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 310. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (III/3289/2012.)

– a Kúria Mfv.I.10.439/2011/5. számú ítéletének megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/3107/2012.)