Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának szeptember 28-i ülése

– a Kúria Pfv.V.20.950/2018/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (jogalap nélküli gazdagodás) (IV/1503/2019.)

– a Kúria Kfv.II.37.872/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közigazgatási határozat felülvizsgálata; hadigondozási ügy) (IV/165/2021.)

– a Kúria Mfv.I.10.491/2015/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bírói kinevezés módosítása) (IV/1707/2016.)

– a Kúria Gfv.VII.30.400/2017/6. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kötbér és kártérítés megfizetése) (IV/1832/2017.)

– a Kúria Pfv.V.20.943/2020/16. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szavatosság, jótállás; kötbér megfizetése; önkormányzati beruházás) (IV/260/2021.)

– a Kúria Pfv.20.886/2018/5. szám alatti ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felülvizsgálati kérelem tárgyaláson kívüli elbírálása) (IV/1120/2019.)

– a Kúria Kfv.I.35.500/2019/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (keresetlevél előterjesztése téves nyomtatványon; adóügy) (IV/573/2020.)

– a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 1. § (3) bekezdése, valamint a 3. § (1) bekezdésének cd) pontja és a Kúria Gfv.VII.30.161/2020/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kifogás felszámoló intézkedésével szemben, QUAESTOR) (IV/1792/2020.)

– a Kúria Kfv.VII.37.684/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (elektronikus kapcsolattartás, ügyfélkapu, cégkapu) (IV/2139/2020.)

– a Fővárosi Törvényszék 10.K.705.980/2020/10. számú ítélete és a Kúria Kfv.III.37.966/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (idegenrendészeti ügy) (IV/337/2021.)

– a Kúria Pfv.V.21.203/2018/5. számú ítélete ellen alkotmányjogi panasz vizsgálata (kötbér és kártérítés megfizetése) (IV/1379/2020.)