Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának szeptember 27-i ülése

– a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 104. § (1) bekezdés a) pontja elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (közjegyző szolgálatból történő felfüggesztése) (IV/3620/2021.)

– a Kúria Pfv.II.20.856/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (birtokbaadás, közút) (IV/4888/2021.)

– a Fővárosi Törvényszék 38.K.708.254/2020/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (menekültügyi határozat bírósági felülvizsgálata) (IV/3593/2021.)

– a Kúria Pfv.II.20.573/2021/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (ingatlan-nyilvántartási bejegyzés kiigazítása) (IV/51/2022.)

– a Fővárosi Törvényszék 7.K.705.775/2021/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (idegenrendészeti kiutasítás) (IV/287/2022.)

– a Fővárosi Törvényszék 29.K.706.625/2021/14. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (anyanyelvhasználat idegenrendészeti eljárásban) (IV/1032/2022.)

– a Kúria Kfv.IV.37.034/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (tartózkodási engedély kiadása; idegenrendészeti kiutasítás) (IV/1035/2022.)

– a Fővárosi Törvényszék 6.Mf.680071/2019/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (hangfelvétel mint bizonyítási eszköz) (IV/1553/2019.)

– a Győri Törvényszék 8.K.700.691/2021/18. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (gondnok zárszámadása, azonnali jogvédelem) (IV/508/2022.)

– az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 624/2021. (XI. 11.) Korm. rendelet, az üzemanyagok hatósági áras forgalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 626/2021. (XI. 13.) Korm. rendelet, a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 41–47. §-a, a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 39/2022. (II. 13.) Korm. rendelet, a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (hatósági üzemanyagár) (IV/1118/2022.)