Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának szeptember 26-i ülése

– a Debreceni Ítélőtábla Pf.II.20.444/2022/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szakértői vélemény felhasználása) (IV/1043/2023.)

– a Kúria Bfv.I.274/2021/14. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (áru hamis megjelölése) (IV/2110/2022.)

– a Kúria Kpkf.II.41.190/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (keresetlevél benyújtása ÁNYK formanyomtatványon és e-papír rendszeren, idegenrendészeti ügy) (IV/1096/2022.)

– a Kúria Pfv.VI.20.826/2022/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (államigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése) (IV/727/2023.)

– a Kúria Pfv.I.20.469/2021/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kölcsönszerződés) (IV/517/2022.)

– a Fővárosi Törvényszék 52.Pf.634.234/2022/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (jelzálogjog törlése) (IV/405/2023.)

– a Veszprémi Törvényszék 2.Pf.20.230/2022/27. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szülői felügyelet gyakorlásának rendezése) (IV/381/2023.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 2201-7.Pkf.25.716/2022/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végrehajtási ügy) (IV/223/2023.)

– a Kúria Bfv.I.274/2021/14. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (áru hamis megjelölése) (IV/203/2023.)

– a Pesti Központi Kerületi Bíróság 5.Szk.23.025/2022/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (közlekedési szabálysértés, gyülekezéshez való jog) (IV/477/2023.)

– a Pesti Központi Kerületi Bíróság 2.Szk.23.023/2022/10. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (közlekedési szabálysértés, gyülekezéshez való jog) (IV/480/2023.)