Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának október 6-i ülése

– a Szegedi Törvényszék 2.Bpkf.1764/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás) (IV/165/2020.)

– a Balassagyarmati Törvényszék 15.Mpkf.20.243/2019/3. számú végzése és a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 57. § (1) bekezdés b) pontja elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bírói szolgálati viszony helyreállítása) (IV/1660/2019.)

– a Kúria Pfv.II.21.271/2019/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felülvizsgálati eljárás során végzett eljárási cselekmények hatálytalansága) (IV/113/2020.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 17.K.33.179/2019/23. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (menekült státusz visszavonása) (IV/243/2020.)

– a Debreceni Törvényszék 2.Pkf.21.077/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végrehajtási záradék törlése iránti kérelem elutasítása) (IV/2025/2019.)

– a Debreceni Törvényszék 2.Pkf.21.078/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végrehajtási záradék törlése iránti kérelem elutasítása) (IV/2026/2019.)

– a Kúria Pfv.V.21.934/2018/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felülvizsgálati kérelem elutasítása) (IV/813/2020.)

– a Balassagyarmati Törvényszék 2.Pf.20.129/2019/16. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kölcsöntartozás) (IV/307/2020.)

– a Kúria Pfv.I.20.242/2019/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végrehajtás megszüntetése) (IV/868/2020.)

– a veszélyhelyzettel összefüggésben a nemzetgazdaság stabilitásának érdekében szükséges intézkedésekről szóló135/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet és a Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló136/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (különleges gazdasági övezet kijelölése) (IV/919/2020.)