Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának október 5-i ülése

– a Kúria Kfv.II.37.055/2021/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (ideiglenes biztosítási intézkedés versenyfelügyeleti eljárásban) (IV/2849/2021.)

– a Kúria Kfv.II.37.204/2020/17. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (ingatlan-nyilvántartási ügy; elővásárlási jog) (IV/918/2021.)

– Kúria Kf.V.39.060/2021/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (mulasztási per) (IV/1273/2021.)

– a Kúria Pfv.V.20.506/2020/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szerződésszegéssel okozott kár megtérítése) (IV/2124/2021.)

– a Debreceni Ítélőtábla Pf.I.20.013/2021/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bírósági jogkörben okozott kár) (IV/2204/2021.)

– a Kúria Kfv.IV.37.949/2020/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (tartózkodási engedély meghosszabbításának elutasítása) (IV/847/2021.)

– a Fővárosi Törvényszék 48.K.701.397/2021/13. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (idegenrendészeti kiutasítás) (IV/978/2021.)

– a Kúria Kfv.II.37.671/2020/17. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (tartózkodási engedély visszavonása) (IV/1095/2021.)

– a Debreceni Törvényszék 102.K.701.268/2020/25. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (földforgalmi ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata) (IV/246/2021.)

– a Kúria Pfv.VI.20.149/2020/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (jognyilatkozat pótlása) (IV/662/2021.)

– a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (védettségi igazolvány; hátrányos megkülönböztetés) (IV/1093/2021.)

– a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet 1. § (6) és (8)–(10) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (egészségügyi dolgozók kötelező védőoltása) (IV/3010/2021.)