Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának október 4-i ülése

– a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 16. § a) pontja elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (büntethetőség; gyermekkor) (III/2/2022.)

– a Kúria Jpe.II.60.019/2021/18. számú határozata elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fogyasztóvédelmi ügy; jogegységi panasz eljárás) (IV/1304/2022.)

– a Szegedi Ítélőtábla Pf.III.20.373/2021/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bírósági jogkörben okozott kár megtérítése; törvényes kioktatási kötelezettség elmulasztása) (IV/1238/2022.)

– az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet 5. § (4) és (5) bekezdése, valamint 27. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (légitársaságok által fizetendő hozzájárulás) (IV/1568/2022.)

– a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló 449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről és az azzal összefüggő átmeneti rendelkezésekről szóló 22/2019. (II. 25.) Korm. rendelet 2. §-a elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (restitúciós eljárásra vonatkozó jogszabályok megváltozása) (III/1652/2022.)

– a Pécsi Törvényszék 7.K.701.003/2021/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közigazgatási bírság) (IV/1027/2022.)

– a Kúria Kfv.V.38.155/2021/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közigazgatási bírság) (IV/1028/2022.)

– a Kúria Pfv.VI.20.266/2021/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (megbízási díj) (IV/808/2022.)

– a 18/2018. (XII.15.) HM rendelet egyes rendelkezései, valamint a 24/2005. (VI.30.) HM rendelet melléklete egyes rendelkezései elleni utólagos normakontroll indítvány vizsgálata (a parlamenti ellenőrzés eszközei) (II/395/2019.)