Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának október 19-i ülése

– a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 793. § (3) bekezdés „is” szövegrésze elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (jogi képviselet terjedelme pótmagánvádas eljárásban) (III/474/2021.)

– a Győri Törvényszék 4.Bf.116/2020/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (büntetőügy; sikkasztás; pótmagánvád) (IV/155/2021.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 6.K.30.796/2017/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közigazgatási határozat felülvizsgálata) (IV/1599/2017.)

– a Fővárosi Törvényszék 8.K.701.572/2021/14. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (idegenrendészeti kiutasítás) (IV/2353/2021.)

– a Kúria Kfv.I.35.222/2020/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (visszterhes vagyonátruházási illeték) (IV/650/2021.)

– a Kúria Kfv.I.35.683/2019/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (visszterhes vagyonátruházási illeték) (IV/919/2021.)

– a Debreceni Ítélőtábla Gpkf.III.30.021/2021/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (permegszüntető végzés, perújítás) (IV/2085/2021.)