Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának november 30-i ülése

– a Kúria Kfv.IV.37.380/2020/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (hatáskör hiányában kiadott hatósági bizonyítvány semmissége) (IV/1149/2021.)

– a Kúria Kfv.III.37.388/2021/2. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (versenyfelügyeleti közigazgatási jogvita, Kúria eljárása) (IV/3484/2021.)

– a Szolnoki Járásbíróság 15.Szk.9164/2020/5. számú végzése, illetve a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 9/C. § c) pontjának második fordulata („és a bizonyítványt kiállító államban lakóhellyel rendelkezik”) elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (engedély nélküli hajóvezetés) (IV/1366/2021.)

– a Kúria Pfv.IV.21.137/2017/3. számú végzése és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 272. § (2) bekezdés „és a megsértett jogszabályhely” szövegrésze elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felülvizsgálati kérelem tartalma) (IV/180/2018.)

– a Debreceni Ítélőtábla Gpkf.III.30.015/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (permegszüntető végzés, perújítás) (IV/2087/2021.)

– a Debreceni Ítélőtábla Gpkf.III.30.022/2021/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (permegszüntető végzés, perújítás) (IV/2088/2021.)

– a Debreceni Ítélőtábla Gpkf.III.30.030/2021/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (permegszüntető végzés, perújítás) (IV/2089/2021.)

– a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet 1. § (6) és (8)–(10) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (egészségügyi dolgozók kötelező védőoltása) (IV/3010/2021.)