Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának november 29-i ülése

– a Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsa 6.Kbkf.10.039/2021/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (összbüntetés) (IV/5061/2021.)

– a Kúria Kfv.IV.37.759/2021/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (versenyfelügyelet) (IV/1101/2022.)

– a Kúria Kfv.II.910/2021/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közigazgatási határozat megtámadása, jogorvoslat) (IV/1177/2022.)

– a Kúria Kfv.VII.38.167/2021/15. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (versenyfelügyeleti ügy) (IV/1194/2022.)

– a Kúria Pfv.V.21.212/2021/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felülvizsgálati illeték) (IV/1150/2022.)

– a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók megbízhatósági vizsgálata) (IV/2678/2021.)

– a Kúria Gfv.VI.30.216/2021/12. számú közbenső ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kölcsönszerződés érvénytelensége) (IV/1376/2022.)

– a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 41-47. §-a, a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 39/2022. (II. 13.) Korm. rendelet, a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet, a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet, az árszabályozással kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 162/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet, valamint az egyes, a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása céljából kihirdetett veszélyhelyzet során kiadott kormányrendeletek hatálybalépéséről és veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 190/2022. (V. 26.) Korm. rendelet  elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (hatósági üzemanyagár) (IV/1544/2022.)

– a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 39/2022. (II. 13.) Korm. rendelet, a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet, a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet, az árszabályozással kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 162/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 3-4. §-a, a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 186/2022. (V. 26.) Korm. rendelet, az egyes, a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása céljából kihirdetett veszélyhelyzet során kiadott kormányrendeletek hatálybalépéséről és veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 190/2022. (V. 26.) Korm. rendelet  1. § (2) bekezdés 18., 19. és 25. pontjai, a 2022. május 25. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 19., 20. és 26. pontjai, valamint a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 213/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (hatósági üzemanyagár) (IV/1679/2022.)

– az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet, az árszabályozással kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 162/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. §-a, az egyes, a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása céljából kihirdetett veszélyhelyzet során kiadott kormányrendeletek hatálybalépéséről és veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 190/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 16. pontja, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 4. § 17. pontja, a 2022. május 25. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. § 17. pontja, valamint az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelettel összefüggő kereskedői tájékoztatásról szóló 3/2022. (I. 26.) MK rendelet elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (élelmiszerárak rögzítése) (IV/1782/2022.)