Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának november 15-i ülése

– a Kaposvári Járásbíróság 10.B.120/2020/35. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (lopás, tulajdonhoz való jog) (IV/479/2022.)

– a Kúria Kfv.II.37.472/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közigazgatási határozat felülvizsgálata; bányaszolgalmi jog) (IV/2418/2021.)

– a Fővárosi Törvényszék 53.Pf.632.880/2021/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közgyűlési határozat érvénytelensége) (IV/529/2022.)

– a Budapest Környéki Törvényszék 2.Pf.20.993/2021/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (társasházi közgyűlési határozat érvénytelensége) (IV/1283/2022.)

– a Kúria Gfv.VI.30.356/2021/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felszámoló intézkedése elleni kifogás) (IV/278/2022.)

– a Kúria Pfv.20.618/2021/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (engedményezési szerződés érvénytelensége) (IV/725/2022.)

– a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 151. § (1) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (hatóság téves jogorvoslati tájékoztatása, igazolási kérelem határideje) (III/1334/2020.)

– a Kúria Kfv.II.37.675/2021/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (idegenrendészeti ügy) (IV/1248/2022.)

– a Kúria Pfv.III.21.270/2020/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közhatalmi jogkörben okozott kár megfizetése) (IV/110/2022.)

– a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 41/A. § (1) és (3) bekezdése, 41/C. § (2), (3) és (6) bekezdése, 41/D. § (1) és (5) bekezdése, valamint a Kúria Jpe.I.60.009/2022/10. számú jogegységi hatályú határozata elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (jogegységi panasz eljárás) (IV/1994/2022.)