Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának november 10-i ülése

– a Fővárosi Törvényszék 35.Beü.1494/2016/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (tagállami ítélet megfeleltetése) (IV/1869/2019.)

– a Kúria Bfv.III.560/2019/15. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (büntetőügy; elkövetési magatartás minősítése) (IV/550/2020.)

– a Szombathelyi Törvényszék 6.Pf.20.512/2019/5/II. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közös tulajdon megszüntetése) (IV/138/2020.)

– a Fővárosi Törvényszék 11.K.703.646/2020/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (idegenrendészeti kiutasítás) (IV/1520/2020.)

– a Fővárosi Törvényszék 9.K.705.110/2020/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (idegenrendészeti kiutasítás) (IV/1592/2020.)

– a Fővárosi Törvényszék 29.Bpkf.10180/2019/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (perújítás) (IV/2004/2019.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 16.Gf.40.644/2019/12-II. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (minősített többségi befolyásszerzés) (IV/802/2020.)

– a Fővárosi Törvényszék 24.Fpkh.172/2018/22. számú végzése és a Fővárosi Ítélőtábla 15.Fpkhf.44.149/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (hitelezői igény felszámolási eljárás keretében történő érvényesítése) (IV/897/2020.)

– a Kúria Kfv.V.35.129/2019/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóhatósági határozat bírósági felülvizsgálata) (IV/793/2020.)

– a Fővárosi Törvényszék 23.Bpkf.11.496/2019/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás) (IV/1118/2020.)

– a Kúria Kfv.VI.38.278/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata) (IV/544/2020.)

– a Kúria Pfv.VI.21.480/2018/11. számúítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (használati jog törlése) (IV/317/2019.)