Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának március 9-i ülése

– a Kúria Bfv.II.1343/2019/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (indokolási kötelezettség) (IV/815/2020.)

– a Kúria Bfv.II.1.379/2019/28. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (emberölés bűntette) (IV/1211/2020.)

– a Pécsi Ítélőtábla Bpfk.II.316/2019/6. számú ítélete és a 2013. évi CCXL. törvény 436. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (feltételes szabadságra bocsátás) (IV/395/2020.)

– a Gyulai Törvényszék 12.Bf.305/2018/104. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (új pszichoaktív anyaggal valóvisszaélés) (IV/1004/2019.)

– a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 197. §(1) és (2) bekezdés elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (közbeszerzés) (III/1920/2020.)

– a Kúria Kfv.IV.38.105/2018/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közbeszerzési ügy) (IV/832/2020.)

– a Kúria Pfv.I.20.249/2019/13. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végrehajtás megszüntetése) (IV/998/2020.)

– a Fővárosi Törvényszék 48.Pkf.632.617/2020/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végrehajtási záradék törlése visszvégrehajtás során) (IV/1695/2020.)

– a Kúria Pfv.IV.20.027/2019/13. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bitorlási per) (IV/1876/2020.)

– a Kúria Kfv.I.35.120/2020/19. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügy, új eljárás lefolytatására utasító végzés) (IV/1631/2020.)

– a Színház- és Filmművészetért Alapítványról, a Színház- és Filmművészetért Alapítvány és a Színház- és Filmművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi LXXII. törvény elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (egyetemi autonómia, tudományos élet szabadsága) (IV/1777/2020.)