Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának március 8-i ülése

– a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak kötelező védőoltása) (IV/4027/2021.)

– a Kúria Kfv.III.37.217/2021/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (versenyfelügyeleti eljárás) (IV/3571/2021.)

– a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 10/B. § (5) bekezdés a) pontja és 436. § (14)–(15) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (ügyvédi letét kizárása) (IV/787/2020.)

– a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 90. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (életfogytig tartó szabadságvesztés) (IV/2939/2021.)

– a Fővárosi Törvényszék 56.Pkf.634.681/2020/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szakértő díja, közjegyző végzésének megküldése) (IV/989/2021.)

– a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (immunitás igazolása, védettségi igazolvány) (IV/2171/2021.)

– a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7. § (1) bekezdés b) pont ba) alpont és 7. § (1a) bekezdés b) és i) pontjai elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (költségvetési szervnél foglalkoztatottak megbízhatósági vizsgálata) (IV/2732/2021.)