Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának március 7-i ülése

– a Fővárosi Törvényszék 56.Pkf.635.851/2021/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (biztosítási szolgáltatás teljesítése) (IV/1257/2022.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 17.Pkf.25.509/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kötelező pszichiátriai vizsgálat elrendelése; fellebbezés elkésettsége; kézbesítés szabályszerűsége) (IV/2228/2022.)

– a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 118. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügy; jogorvoslati jog korlátozása) (IV/1475/2020.)

– a Kúria Kfv.I.35.138/2021/2 és Kfv.I.35.138/2021/4. számú végzései elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (elektronikus kapcsolattartás, ügyfélkapu, cégkapu) (IV/2897/2021.)

– – a választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény 66. § (1) bekezdés első fordulata elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (választottbírósági eljárás fogyasztói szerződésből eredő jogvita esetén) (III/2946/2022.)

– a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 63/A. §-a elleni bíró kezdeményezés vizsgálata (normavilágosság követelménye) (III/13/2023.)

– a Kúria Pfv.V.20.032/2022/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (jelzálogszerződés érvénytelensége, bizonyítási eljárás) (IV/1359/2022.)

– a Kúria Kfv.IV.37.659/2021/13. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közbeszerzés) (IV/1099/2022.)

– az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény 5. §-a és a Duna-mente – Fejér megye különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 362/2021. (VI. 28.) Korm. rendelet elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (különleges gazdasági övezet kijelölése) (IV/4441/2021.)