Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának március 28-i ülése

– a Kúria Bfv.I.300/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bűnhalmazat, büntető anyagi jogszabály alkalmazása) (IV/1486/2022.)

– a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló  2012. évi II. törvény 185. § (2) bekezdése első fordulata elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (koldulás, szabálysértés) (IV/822/2022.)

– a Kúria Pfv.III.21.245/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (előzetes letartóztatás miatti kártalanítás) (IV/1364/2021.)

– a Kúria Pfv.II.20.340/2021/16. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szerződés hatálytalanságának megállapítása) (IV/2046/2022.)

– a Kúria Pfv.II.20.838/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (törvényes helyettes örökös) (IV/2891/2022.)

– a Kúria Pfv.I.21.071/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szerződés bírósági létrehozása) (IV/162/2023.)

– a Kúria Kfv.V.35.314/2022/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (vámügy, hiba a vámeljárás során) (IV/2330/2022.)

– a Fővárosi Törvényszék 24.Beüf.8973/2022/4. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 21.Bf.12.661/2018/135. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (egyszerűsített felülvizsgálat; vagyonelkobzás) (IV/2202/2022.)

– a Debreceni Ítélőtábla Gf.III.30.131/2022/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (vezető tisztségviselő felelősségének megállapítása) (IV/2406/2022.)