Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának március 22-i ülése

– a Miskolci Törvényszék 7.Bpkf.632/2021/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (rágalmazás) (IV/4825/2021.)

– a Miskolci Törvényszék 7.Bpkf.663/2021/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (rágalmazás) (IV/4911/2021.)

– a Kúria Pfv.I.20.453/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés) (IV/3013/2021.)

– a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 617. §-a elleni bírói kezdeményezés  vizsgálata (elektronikus ügyintézés, üzemzavar) (III/138/2022.)

– a Kúria Kpkf.II.40.462/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (perújítás) (IV/4168/2021.)

– a koronavírus elleni védőoltásnak az ügyészségi alkalmazottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 638/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (ügyészségi alkalmazottak kötelező védőoltása) (IV/4557/2021.)

– a Kúria Kvk.V.39.269/2022/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (választási ügy; tiltott kampánytevékenység) (IV/712/2022.)