Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának május 5-i tanácsülése

– a Fővárosi Törvényszék 22.Bpkf.8321/2019/5. számúvégzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pótmagánvád kizártsága) (IV/1532/2019.)

– a Fővárosi Törvényszék 2.Kpkf.671.132/2018/4. számú végzése, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 130. § (1) bekezdés c) pontja és a 332/A. § b) pontja elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közlekedési szabályszegés) (IV/1673/2019.)

– a Kúria Bfv.II.296/2019/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (védelemhez való jog) (IV/1762/2019.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 36.Gf.40.007/2019/14/I. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kötelmi jogi érvénytelenség) (IV/1675/2019.)

– a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 86. § (1) bekezdés b) pontja, a bíróságok perbeli képviseletéről szóló szabályzatról szóló 6/2014. (IV.30.) OBH utasítás, valamint a Pécsi Ítélőtábla Pf.III.20.031/2015/15. számú ítélete és a Pécsi Törvényszék 25.P.20.551/2013/25. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bíró szolgálati jogviszonyával kapcsolatos perek hatásköri szabályai, OBH perbeli képviselete) (IV/777/2016.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 42.K.32.031/2019/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (idegenrendészeti ügy) (IV/1547/2019.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 45.K.33.127/2018/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közigazgatási jogvita elbírálása; jogellenesen visszatartott kiskorú magyar állampolgárként történő bejegyzése) (IV/1607/2019.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 45.K.33.126/2018/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közigazgatási jogvita elbírálása; jogellenesen visszatartott kiskorú magyar állampolgárként történő bejegyzése) (IV/1608/2019.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 45.K.33.128/2018/16. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közigazgatási jogvita elbírálása; jogellenesen visszatartott kiskorú magyar állampolgárként történő bejegyzése) (IV/1609/2019.)

– a Kúria Pfv.II.21.199/2019/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (gyermek jogellenes elvitele) (IV/1956/2019.)