Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának május 26-i tanácsülése

– a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 118. §, 99. § (1) bekezdése, 80. § (1) és (3) bekezdése, valamint a Kúria Kfv.III.38.281/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kisajátítás) (IV/340/2019.)

– a Kúria Pfv.V.20.347/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (működtetési jog) (IV/1162/2019.)

– a Kúria Pfv.II.21.199/2019/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (gyermek jogellenes elvitele) (IV/1956/2019.)

– a Kúria Bpkf.I.7/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi befogadhatóságának vizsgálata (büntetőügy) (IV/750/2019.)

– a Kúria Kf.VI.37.816/2018/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közbeszerzési ügy) (IV/1422/2019.)

– a Szegedi Törvényszék 4.Bpkf.1209/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás) (IV/1700/2019.)

– a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 164. § (3) bekezdése elleni bírói kezdeményezés panasz vizsgálata (bizonyíték beszerzése) (III/1912/2019.)

– a Kúria Bfv.I.360/2019/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (büntetőügy; költségvetési csalás) (IV/1656/2019.)

– a Szolnoki Törvényszék 1.Bpkf.769/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pótmagánvád) (IV/2043/2019.)

– a Kúria Pfv.VI.20.985/2018/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szerződés hatálytalanságának megállapítása) (IV/1462/2019.)

– a Kúria Mfv.II.10.512/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (illetménykülönbözet megfizetése) (IV/1566/2019.)

– a Kúria Pfv.V.22.191/2017. szám alatti ítélete elleni alkotmányjogi befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés) (IV/1081/2019.)

– a Fővárosi Törvényszék 47.Pkf.630.550/2019/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pénzbírság) (IV/1882/2019.)

– a Kúria Kfv.III.37.973/2019/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (tartózkodási kártya) (IV/1857/2019.)

– a Pesti Központi Kerületi Bíróság 12.Szk.20.452/2018/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (demonstráció) (IV/1159/2019.)

– a Pesti Központi Kerületi Bíróság 12.Szk.21.129/2018/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (gyülekezés szabadsága; közúti közlekedési szabályok megsértése) (IV/1409/2019.)