Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának május 24-i ülése

– a köznevelési intézményeket érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 36/2022. (II. 11.) Korm. rendelet elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pedagógus sztrájk; még elégséges szolgáltatás) (IV/540/2022.)

– a Budapest Környéki Törvényszék 1.Bf.611/2020/16. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (büntetőügy; nyomozás elrendelése) (IV/3095/2021.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 5.Fkf.111/2021/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (emberölés; fiatalkorú elkövető) (IV/4330/2021.)

– a Fővárosi Törvényszék 48.K.701.184/2021/14. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (menedékjogi kérelem benyújtására vonatkozó szándéknyilatkozat) (IV/3538/2021.)

– a Kúria Kfv.I.35.249/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (adóhatósági határozat bírósági felülvizsgálata) (IV/3211/2021.)

– a Kúria Kfv.II.37.061/2021/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felszámolói névjegyzékbe való felvétel) (IV/3813/2021.)