Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának május 18-i ülése

– a Kúria Pfv.IX.20.179/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (beltag mögöttes felelőssége; elévülés) (IV/1634/2020.)

– a Kúria Pfv.III.22.154/2017/17. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés) (IV/111/2019.)

– a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 29. § (1) bekezdése, 48. § (1) bekezdés l) pontja, 102. § d) pontja, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. § (1) bekezdése, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kötelező elektronikus kapcsolattartás) (IV/2021/2019.)

– a Fővárosi Törvényszék 56.Pkf.632.376/2019/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végrehajtás elrendelése iránt előterjesztett kérelem visszautasítása) (IV/2054/2019.)

– a Fővárosi Törvényszék 41.Pkf.632.975/2019/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végrehajtás elrendelése iránt előterjesztett kérelem visszautasítása) (IV/203/2020.)

– a Kúria Pfv.VI.20.680/2020/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (jognyilatkozat érvénytelenségének megállapítása) (IV/2050/2020.)

– a Kúria Gfv.VII.30.135/2020/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (használatbavételi engedély kiadásának elmulasztásából fakadó kár) (IV/38/2021.)

– a Kúria Kfv.III.37.388/2020/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bizonyítás felülvizsgálati eljárásban) (IV/82/2021.)

– a Kúria Pfv.VI.20.447/2020/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szerződés hatálytalanságának megállapítása) (IV/125/2021.)