Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának május 17-i ülése

– a Fővárosi Törvényszék 31.Bpkf.11.146/2020/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (összbüntetésbe foglalás) (IV/482/2021.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 4.Bf.68/2020/292. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (büntetőügy) (IV/2425/2021.)

– a Fővárosi Törvényszék 5.Bpk.183/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (összbüntetés) (IV/2705/2021.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 3.Bpkf.10.347/2021/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (összbüntetésbe foglalás) (IV/3517/2021.)

– a Kúria Kpkf.VI.39.206/2021/2. számú végzése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (3a) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (keresetlevél benyújtásának helye, elektronikus keresetindítás) (IV/979/2021.)

– a Kúria Kfv.II.37.735/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közlekedési igazgatási ügyben hozott határozat felülvizsgálata; szabályszerű kézbesítés mellőzése) (IV/2098/2020.)

– a Fővárosi Törvényszék 109.K.701.650/2021/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (nyelvvizsga honosítása) (IV/3154/2021.)

– a köznevelési intézményeket érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 36/2022. (II. 11.) Korm. rendelet elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pedagógus sztrájk; még elégséges szolgáltatás) (IV/540/2022.)