Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának június 9-i tanácsülése

– a Veszprémi Törvényszék 2.Bpkf.168/2019/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (jogi képviselet, pótmagánvádló) (IV/1371/2019.)

– a Kúria Bfv.I.603/2018/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (eljáró bíróság kijelölése) (IV/1791/2018.)

– a Székesfehérvári Törvényszék 7.Bpkf.353/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (fogvatartás körülményei miatti kártalanítás) (IV/1916/2019.)

– a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 815. § (1) bekezdése és a Kúria Bfv.III.967/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pótmagánvádlói felülvizsgálati indítvány) (IV/1923/2019.)

– az Egri Törvényszék 1.Pkf.50.347/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végrehajtási ügy; zálogjogosult bekapcsolódásának engedélyezése) (IV/1969/2019.)

– a Székesfehérvári Törvényszék 30.Bpkf.724/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fogvatartás körülményei miatti kártalanítás) (IV/468/2020.)

– a Szombathelyi Törvényszék Bpkf.352/2019/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás) (IV/1768/2019.)

– a Kúria Bfv.I.1632/2018/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (összbüntetésbe foglalás) (IV/408/2019.)

– a Kecskeméti Törvényszék 6.Pkf.21.157/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végrehajtási záradék kiállítása iránti kérelem visszautasítása) (IV/1945/2019.)

– a veszélyhelyzettel összefüggésben a nemzetgazdaság stabilitásának érdekében szükséges intézkedésekről szóló 135/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet és a Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 136/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (különleges gazdasági övezet kijelölése) (IV/839/2020.)

– a Kúria Bfv.III.858/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz tárgyában hozott 3134/2020. (V. 15.) AB határozat kijavítása (összbüntetés) (IV/1721/2019.)