Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának június 6-i ülése

– a Kúria Bfv.II.1.230/2021/10. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kábítószer-kereskedelem bűntette) (IV/2663/2022.)

– a Fővárosi Törvényszék 22.Bf.11640/2021/16. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pótmagánvádas eljárás; vádindítvány aláírása) (IV/2001/2022.)

– a Kúria Bfv.III.696/2019/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (rendőrök sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete) (IV/1259/2020.)

– a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak élelmezési ellátásának élelmezési szakmai és táplálkozás-egészségügyi követelményeiről szóló 13/2022 (IV. 29.) BM rendelet elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (élelmezés a büntetés-végrehajtási intézetben) (IV/2551/2022.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 3.Bf.380./2021/28. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (emberölés bűntette) (IV/2367/2022.)

– a Kúria Bfv.II.976/2021/20. számú végzésen elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (költségvetési csalás) (IV/2601/2022.)

– a Kecskeméti Törvényszék 1.Pf.20.754/2022/14. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kötelesrész kiadása iránti per) (IV/2933/2022.)

– a Kúria Pfv.II.20.987/2021/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (élettárs fogalma) (IV/1768/2022.)

– a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 490-492. §-a elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (gyermektartásdíj) (III/465/2023.)

– a Kúria Pfv.V.20.058/2021/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felülvizsgálati eljárás illetékének megfizetése) (IV/2808/2021.)

– a Szegedi Ítélőtábla Pf.II.20.161/2022/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (élettársi kapcsolat; gazdasági közösség fennállása) (IV/417/2023.)

– a Kúria Kfv.VII.45.167/2022/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közszolgálati jogvita, írásbeli figyelmeztetés) (IV/2278/2022.)

– a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló 449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről és az azzal összefüggő átmeneti rendelkezésekről szóló 22/2019. (II. 25.) Korm. rendelet 2. §-a elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (restitúciós eljárásra vonatkozó jogszabályok megváltozása) (III/624/2023.)

– a Kúria Pfv.III.20.976/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (termőföld adásvétele; egyenlő bánásmód megsértése) (IV/186/2023.)

– a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7. § (1) bekezdés b) pont ba) alpont és 7. § (1a) bekezdés b) és i) pontjai elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (költségvetési szervnél foglalkoztatottak megbízhatósági vizsgálata) (IV/2732/2021.)

– a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 108. § (1) bekezdése és a Kúria Pfv.V.21.334/2021/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (előhaszonbérleti jog érvényesítése, vadászati jog) (IV/103/2023.)