Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának június 28-i ülése

– a Kúria Bfv.I.1336/2020/17. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kizárt bíró eljárása; titkos információgyűjtés és adatszerzés) (IV/4092/2021.)

– a Győri Törvényszék Bpkf.476/2021/2. számú végzése és a büntetőeljárásról szóló 2017. évi CX. törvény 782. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (magánvádló, felülvizsgálat kizártsága) (IV/4560/2021.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 4.Bhar.28/2021/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bizonyítás a másodfokú bírósági eljárásban) (IV/5038/2021.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 1.Pkf.25.004/2020/2. számú végzése és a költségmentesség és költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról szóló 2017. évi CXXVIII. törvény 18. §-a elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (személyes költségmentesség) (IV/1484/2020.)

– a Kúria Pfv.II.20.539/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (birtokháborítás; közbenső ítélet jogereje) (IV/4849/2021.)

– a Kúria Kfv.V.35.369/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügy) (IV/1512/2019.)

– a Kúria Kpkf.VI.39.207/2021/2. számú végzése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (3a) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (keresetlevél benyújtásának helye, elektronikus keresetindítás) (IV/980/2021.)

– a Kúria Kpkf.VI.39.208/2021/2. számú végzése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (3a) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (keresetlevél benyújtásának helye, elektronikus keresetindítás) (IV/981/2021.)

– a pirotechnikai termékek forgalmazásának és felhasználásának év végi korlátozásáról szóló 587/2020. (XII. 16.) Korm. rend. 1. § a) pontja elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (pirotechnikai termékek, ideiglenes tárolóhelyek engedélyezésének megtiltása) (IV/2475/2021.)

– a Kúria Pfv.II.21.184/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (élettársi vagyonközösség megosztása) (IV/86/2022.)

– a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 302. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (végrehajtási kifogás) (IV/3308/2021.)

– a Kúria Pfv.I.20.462/2021/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végrehajtás megszüntetése) (IV/4847/2021.)

– a Kúria Kfv.I.35.447/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügy; felülvizsgálati kérelem befogadhatósága) (IV/277/2021.)

– a Kúria Kfv.I.35.445/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügy; felülvizsgálati kérelem befogadhatósága) (IV/278/2021.)

– a Kúria Kfv.I.35.444/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügy; felülvizsgálati kérelem befogadhatósága) (IV/279/2021.)

– a Kúria Kfv.I.35.443/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügy; felülvizsgálati kérelem befogadhatósága) (IV/280/2021.)