Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának június 22-i ülése

– az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rend. egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (nemzetgazdasági szempontból kiemelt ügy, balatonvilágosi ingatlanok, építési beruházás) (IV/216/2021.)

– az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rend. egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (nemzetgazdasági szempontból kiemelt ügy, balatonvilágosi ingatlanok, építési beruházás) (IV/220/2021.)

– a Kúria Kfv.IV.37.800/2020/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (versenyügy) (IV/1024/2021.)

– a Fővárosi Törvényszék 117.Pf.634.111/2020/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (megbízási díj megfizetése) (IV/648/2021.)

– a Kúria Pfv.III.21.077/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (Magyar Állam kártérítési felelőssége; jogalkotással okozott kár; pénznyerő automaták üzemeltetése) (IV/704/2020.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.21.280/2018/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szerencsejáték) (IV/1396/2020.)

– a Kúria Pfv.III.21.287/2019/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés megfizetése; közigazgatási jogkörben okozott kár)  (IV/1886/2020.)

– a Kúria Pfv.III.21.573/2018/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés, jogerő) (IV/1339/2020.)

– a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62. § (1) bekezdés n) pontja szövegrésze elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (kizárás közbeszerzési eljárásból) (IV/838/2021.)

– a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (védettségi igazolvány; hátrányos megkülönböztetés) (IV/1093/2021.)

– a Kúria Gfv.VII.30.438/2020/3. számú végzése, továbbá a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 7. § (1) bekezdés b) pontja elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bírósági adósságrendezés iránti eljárás) (IV/362/2021.)