Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának június 13-i ülése

– a Kúria Pfv.IV.20.672/2020/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (személyiségi jogok megsértése) (IV/3670/2021.)

– a Szolnoki Járásbíróság 15.Szk.9164/2020/5. számú végzése, illetve a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 9/C. § c) pontjának második fordulata („és a bizonyítványt kiállító államban lakóhellyel rendelkezik”) elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (engedély nélküli hajóvezetés) (IV/1366/2021.)

– a Kúria Pfv.IV.20.723/2020/4. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szerzői jogdíj megfizetése) (IV/37/2022.)

– a fegyveres és a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálat elismerése céljából megállapított szolgálati juttatásról szóló 712/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 12. §-a elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (szolgálati juttatás visszatérítési kötelezettsége védőoltás kötelező felvételének elmaradása esetén) (IV/391/2022.)

– a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 84. § (1) bekezdés g) pontja elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (jogosulatlan vadászat, kétszeres értékelés tilalma) (III/872/2022.)