Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának július 6-i ülése

– a Kúria Kfv.IV.37.800/2020/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (versenyügy) (IV/1024/2021.)

– a Kúria Pfv.I.21.044/2019/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (ingatlan-nyilvántartási bejegyzés kiigazítása) (IV/1949/2020.)

– a Gyulai Törvényszék 14.Bf.21/2019/29. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (törvényes bíróhoz való jog, szexuális erőszak bűntette) (IV/598/2020.)

– a Kúria Bhar.I.746/2019/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (hűtlen kezelés, felülmérlegelés tilalma) (IV/737/2020.)

– a Kúria Bfv.II.1143/2019/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (életfogytig tartó szabadságvesztés) (IV/902/2020.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 4.Bf.55/2019/84. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (BUDA-CASH ügy, sikkasztás) (IV/1131/2020.)

– a Kúria Bfv.I.498/2020/2. számú végzése és a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 652. § (7) bekezdése és 656. § (4) bekezdés második fordulatában szereplő “illetve azonos tartalommal ismételten előterjesztett” szövegrésze elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felülvizsgálat elutasítása büntetőügyben) (IV/1611/2020.)

– a Szegedi Ítélőtábla Bpkf.I.312/2020/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (összbüntetés) (IV/1753/2020.)

– a Fővárosi Törvényszék 32.Bf.9345/2020/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (lopás vétsége) (IV/1971/2020.)

– a Kúria Bhar.III.1530/2019/23. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (emberölés) (IV/159/2021.)

– a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 503. § (2) bekezdése, 504. § (1)-(6) bekezdése és 505. § (4) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (beismerés elfogadása több vádlott esetén) (III/219/2021.)

– a büntetőeljárásról szóló2017. évi XC. törvény 711. § (7) bekezdés c) pontjának II. fordulata elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (fenyítés felülvizsgálata, bíróság határozata) (III/724/2021.)

– a Kúria Kfv.IV.35.283/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kézbesítési vélelem) (IV/117/2020.)

– a Kúria Kfv.V.35.495/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (elektronikus keresetindítási kötelezettség) (IV/617/2020.)

– a Kúria Kpkf.VI.39.276/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (elektronikus kapcsolattartás, igazolási kérelem) (IV/1963/2020.)

– a Kúria Kfv.VII.37.512/2020/2. számú és Kfv.VII.37.761/2020/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (elektronikus kapcsolattartás, ügyfélkapu, cégkapu) (IV/2014/2020.)

– a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 26. § (2) bekezdés a) pontja elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (rendőri intézkedés, diszkrimináció, jogforrási hierarchia) (III/1215/2021.)

– a Kúria Pfv.V.20.223/2020/8. számú ítélete, valamint a polgári perrendtartásról szóló1952. évi III. törvény 2020. § (1) bekezdésének d) pontja, illetve 221. §-a elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (tisztességtelen piaci magatartás miatti kártérítés) (IV/1956/2020.)

– a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 62. § (3a) bekezdésének és 65. § (3b) bekezdésének utolsó mondata elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (idegenrendészeti ügy) (III/1237/2020.)

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 53/C. § (1) és (2) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (mezőgazdasági földek, haszonbérleti szerződés) (III/661/2021.)