Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának június 15-i ülése

– a Kúria Pfv.I.20.154/2020/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (érdemtelenség megállapítása; öröklési ügy) (IV/559/2021.)

– a Kúria Gfv.VII.30.050/2020/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (követelés behajtása, végrehajtás) (IV/325/2021.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.20.662/2020/7-II. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (perköltség, deviza alapú szerződés) (IV/213/2021.)

– a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 271. § (2) bekezdés elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (rendkívüli jogorvoslat kisértékű perekben) (IV/1361/2020.)

– a Kúria Kpkf.VI.37.805/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kötelező elektronikus kapcsolattartás) (IV/2022/2019.)

– a Fővárosi Törvényszék 53.Pf.633.500/2016/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közgyűlési határozat érvénytelensége) (IV/1499/2018.)

– a Kúria Pfv.VI.20.729/2018/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (tartozás és járulékai megfizetése; önkormányzat) (IV/1261/2019.)

– a Kúria Kfv.III.37.726/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (tartózkodási engedély visszavonása) (IV/359/2021.)

– a Kúria Pfv.V.20.666/2020/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kötbér megfizetése; késedelmes teljesítés; önkormányzat) (IV/728/2021.)

– a Kúria Kfv.III.38.400/2019/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felszámolói névjegyzék megújításáról szóló pályázat) (IV/338/2021.)

– az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rend. egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (nemzetgazdasági szempontból kiemelt ügy, balatonvilágosi ingatlanok, építési beruházás) (IV/231/2021.)

– az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rend. egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (nemzetgazdasági szempontból kiemelt ügy, balatonvilágosi ingatlanok, építési beruházás) (IV/216/2021.)

– az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rend. egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (nemzetgazdasági szempontból kiemelt ügy, balatonvilágosi ingatlanok, építési beruházás) (IV/220/2021.)