Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának január 31-i ülése

– a Budapest Környéki Törvényszék 2.Bpkf.215/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (összbüntetés) (IV/1429/2022.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 5.Bpkf.10.385/2022/2. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (összbüntetés) (IV/1547/2022.)

– a Budapest Környéki Törvényszék 5.Bpkf.681/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (összbüntetés) (IV/1724/2022.)

– a Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsa 6.Kbkf.10.044/2021/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (utólagos összbüntetésbe foglalás) (IV/5022/2021.)

– a Győri Ítélőtábla Pf.IV.20.166/2019/8/I. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (gyógyszerészek elővásárlási joga) (IV/188/2020.)

– az Egri Törvényszék 1.Pkf.50.016/2021/2. számú végzése és a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 214. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végrehajtás megszüntetése) (IV/657/2021.)

– a Kúria Pfv.II.20.556/2019/6. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közigazgatási és bírósági jogkörben okozott kár megtérítése) (IV/1470/2020.)

– az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 624/2021. (XI. 11.) Korm. rendelet, az üzemanyagok hatósági áras forgalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 626/2021. (XI. 13.) Korm. rendelet, a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 41-47. §-a, a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 39/2022. (II. 13.) Korm. rendelet, a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (hatósági üzemanyagár) (IV/1118/2022.)

– a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 41–47. §-a, a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 39/2022. (II. 13.) Korm. rendelet, a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet, a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet, az árszabályozással kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 162/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet, valamint az egyes, a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása céljából kihirdetett veszélyhelyzet során kiadott kormányrendeletek hatálybalépéséről és veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 190/2022. (V. 26.) Korm. rendelet elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (hatósági üzemanyagár)  (IV/1544/2022.)

– a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 39/2022. (II. 13.) Korm. rendelet, a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet, a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet, az árszabályozással kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 162/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 3–4. §-a, a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 186/2022. (V. 26.) Korm. rendelet, az egyes, a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása céljából kihirdetett veszélyhelyzet során kiadott kormányrendeletek hatálybalépéséről és veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 190/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 18., 19. és 25. pontjai, a 2022. május 25. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 19., 20. és 26. pontjai, valamint a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 213/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (hatósági üzemanyagár) (IV/1679/2022.)

– a Kúria Pfv.II.21.427/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (tulajdonjog megállapítása) (IV/1076/2022.)

– a Kúria Kfv.VI.38.239/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (egészségügyi bírság; ellátás megtagadása) (IV/1242/2022.)

– a Pécsi Ítélőtábla Gf.V.40.004/2022/4/I. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (társaságból kilépő taggal való elszámolás) (IV/1380/2022.)

– a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 147. § (4) bekezdés a) pontjának “és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró” szövegrésze és a Fővárosi Törvényszék 43.Pkf.630.952/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végrehajtás; lakóingatlan) (IV/1558/2022.)

– a Kúria Pfv.IV.21.464/2021/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közegészségügyi kényszerengedély megadása) (IV/2062/2022.)